Hur effektiva är anlagda våtmarker som fällor för näringsämnen?

Information

Utgivare: Mistra EviEM (2016)

Ingår i rapporten: Mistra EviEM

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Mistra EviEM som pdf

Om rapporten

How effective are created or restored freshwater wetlands for nitrogen and phosphorus removal?

Våtmarker kan vara effektiva på att rena kväve och fosfor, men det krävs både planering och en smart utformning om de ska fungera optimalt. Att ett lagom lågt vattenflöde behövs är en av slutsatserna i en rapport från Mistras råd för evidensbaserad miljövård, EviEM. En annan slutsats är att den som ska återskapa en naturlig våtmark, efter det att marken har använts till odling, måste gräva bort den ytliga jorden. För att få svar på frågan om hur och var våtmarker ska anläggas har EviEM genomfört en systematisk utvärdering av alla tillgängliga studier. Under arbetets gång har mer än 6 000 olika artiklar och forskningsrapporter granskats.

Sök på havet.nu