Skydda och vårda våra viktiga vikar

Information

Utgivare: Kalmar (2015)

Ingår i rapporten: Kalmar

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Kalmar som pdf

Om rapporten

Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjön. I en ny broschyr presenteras några förslag på hur vi kan vårda dessa grunda havsvikar. Huvudsyftet är att sprida information om status och åtgärder för dessa habitat, främst i samband med kommunal och regional planering. Broschyren är ett samarbete mellan alla län i Södra Östersjöns vattendistrikt, Vattenmyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet och Sportfiskarna.

Sök på havet.nu