Levande skärgårdsnatur 2015

Information

Utgivare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (2015)

Ingår i rapporten: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län som pdf

Om rapporten

Projekt Levande skärgårdsnatur startade redan 1985 och har genom årliga inventeringar och kontinuerlig bevakning gett mycket värdefull information om hur det står till med några av Östersjöns allra viktigaste djur- och fågelarter. Resultaten från 2014 är en blandning av glädjeämnen och orosmoln. Ett rekordår för alkfåglarna och dessutom hittades två 40-åringar sillgrisslor på Svenska Högarna. Sälarna fortsätter att öka i antal även om de ligger långt under de nivåer som ansågs naturliga i början av 1900-talet. Skarvens utbredning har sedan flera år planat ut och handlar nu om omgrupperingar och förflyttningar utan ökningar i reella antal. Havsörnarna ökar stadigt i antal och läget i Stockholms skärgård får anses som gott. För berguven är däremot läget mer oroande även om antalet håller sig ungefär samma nivå som året tidigare.

Sök på havet.nu