Naturvärdesbedömning av Vaxholms kustvatten

Information

Utgivare: Vaxholms kommun (2014)

Ingår i rapporten: Vaxholms kommun

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Vaxholms kommun som pdf

Om rapporten

Under sensommaren 2014 gjordes en inventering av Vaxholms vatten. Inventeringarna ska ligga till grund för stadens blåplan som beräknas komma ut på samråd under våren. I rapporten konstateras att Kyrkviken, Ekefjärd och Nibbleviken hör till de områden i staden med högst naturvärden. Här hittades ett stort antal arter, även rödlistade. Vaxholms skärgård har sedan mycket lång tid präglats av mänskliga aktiviteter, och undervattensmiljön är inget undantag. Det finns mycket spår från mänskliga aktiviteter under ytan, både i form av skräp, föroreningar, dålig vattenkvalitet och syrefria bottnar. I rapporten presenteras 27 områden utförligt med karta, bilder och bedömning av naturvärde, känslighet och åtgärdsbehov.

Sök på havet.nu