Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård, Verksamhet 2014

Information

Utgivare: Upplandsstiftelsen (2014)

Ingår i rapporten: Upplandsstiftelsen

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Upplandsstiftelsen som pdf

Om rapporten

Till skärgårdens allra mest högproduktiva miljöer hör de grunda havsvikarna som ofta är mycket viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för fisk. Här finns det substrat för lek, skyddande växtlighet och föda för de snabbt växande fiskynglen. Kustfiskbestånden varierar över tiden av naturliga orsaker. Dock visar flera undersökningar att lokala bestånd av viktiga fiskarter som abborre, gädda och sik har minskat kraftigt de senaste åren. Behovet av åtgärder som gynnar fiskrekryteringen är därför stort. Under våren 2010 beviljades Upplandsstiftelsen medel för projekt ”Förstärkta fiskbestånd i Roslagens skärgård som pågick 2010-2012. Projektet, som syftade till att förstärka fiskrekryteringen av främst abborre, gädda och sik i Uppsala län, slutrapporterades våren 2013. I denna rapport presenteras det fortsatta arbetet som genomförts under 2014 med finansiering från Upplandsstiftelsen.

Sök på havet.nu