Regionalt miljöövervakningsprogram för Stockholms län 2015-2020

Information

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholm (2014)

Ingår i rapporten: Länsstyrelsen i Stockholm

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Länsstyrelsen i Stockholm som pdf

Om rapporten

Länsstyrelsens program för regional miljöövervakning har fastställts för de kommande sex åren. Det regionala programmet är uppbyggt kring nio områden: luft, skog, jordbruksmark, våtmarker, landskap, sötvatten, kust och hav, miljögiftssamordning samt hälsorelaterad övervakning. Ökad samverkan, fler olika mätningar vid färre provtagningsplatser, insatser som rör vatten och anpassning till EU:s vattendirektiv prioriteras i det nya programmet. Några delprogram tas bort helt. Detta gäller till exempel mätning av metaller i nederbörd, mätningar av salt i grundvatten i vid kust och skärgård, samt provfiske vid Askö.

Sök på havet.nu