Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde - Pågående provtagning

Information

Utgivare: Trosaåns vattenvårdsförbund (2013)

Ingår i rapporten: Trosaåns vattenvårdsförbund

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Trosaåns vattenvårdsförbund som pdf

Om rapporten

    Typ av undersökning:
  • Vattenkemi
  • Utförare:
  • Weronica Klasson

I Trosaåns avrinningsområde finns ett pågående kontrollprogram som tas av Gnesta och Trosa kommuner och som omfattar både vattendrag och sjöar. Provtagningen som sker 6 gånger om året har sitt ursprung i recipientprovtagning, en övervakning av reningsverkens reningskapacitet. Rapporten omfattar provtagningsdata från samtliga aktiva provtagningslokaler inom avrinningsområdet.

Sök på havet.nu