Båtbottenfärger i Sörmländska natur- och småbåtshamnar

Information

Utgivare: Länsstyrelsen i Södermanland (2007)

Ingår i rapporten: Länsstyrelsen i Södermanland

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Länsstyrelsen i Södermanland som pdf

Om rapporten

    Typ av undersökning:
  • Båtbottenfärgsrester i hamnar
  • Utförare:
  • Sofi Nordfeldt, Länsstyrelsen i Södermanlands län
  • Länk till orginalkälla

Länsstyrelsen i Södermanlands län har gjort en studie av båtbottenfärgsrester i ytsediment i småbåtshamnar och naturhamnar under sensommaren 2006. Rester av båtbottenfärger uppmättes i så höga halter att det är skadligt för det biologiska livet. Organiska tennföreningar, koppar, zink, zinkpyrition och irgarol i finns i ytsediment. I de populära naturhamnarna Krokholmen vid Stendörren och Ringsöfladen har högre halter av giftiga ämnen från båtbottenfärger uppmätts än i mindre välbesökta naturhamnar. I tre småbåtshamnar i länet är halterna ännu högre.

Sök på havet.nu