Fiskrekrytering och undervattensvegetation i grunda havsvikar i Södermanlands län 2004–2008

Information

Utgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län (2009)

Ingår i rapporten: Länsstyrelsen i Södermanlands län

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Länsstyrelsen i Södermanlands län som pdf

Om rapporten

    Typ av undersökning:
  • Fiskrekrytering och undervattensvegetation i grunda havsvikar
  • Utförare:
  • JP Aquakonsult KB
  • Länk till orginalkälla

Grunda havsvikar är i regel mycket viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för fisk. Här finns det substrat för lek, skyddande växtlighet, föda för de snabbt växande fiskynglen och, i opåverkade områden, en lämplig uppväxtmiljö vad gäller fysikaliska och vattenkemiska betingelser. Grunt vatten i kombination med förhållandevis lång omsättningstid i skyddade vikar ger upphov till höga vattentemperaturer under vår och försommar vilket främjar fiskynglens tillväxt. Den förhöjda vattentemperaturen i trösklade grunda havsvikar anses vara en av två huvudfaktorer till varför de är så viktiga för fiskarnas reproduktion. Den andra huvudfaktorn är bottenvegetationen vars positiva inverkan kan antas bero på flera olika faktorer. Förutom att utgöra leksubstrat och en skyddad miljö för fiskyngel finns stora delar av födan för fiskyngel i anknytning till växtligheten.

Sök på havet.nu