Om referensvärden och tillförlitlighet

Information

Utgivare: Svealandskusten 2014 (2014)

Författare: Jakob Walve, Carl Rolff

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2014

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2014 som pdf

Hur går det egentligen till när man mäter och statusklassar våra vatten? Med anledning av de nya referensvärdena görs här en genomgång av tillvägagångssättet och vad de nya värdena fått för konsekvenser. Dessutom diskuteras tillförlitligheten i statusbedömningarna. Något som förstås är viktigt för att kostsamma åtgärder inte ska riktas mot en vattenförekomst där statusen är oklar.

Sök på havet.nu