Modellering av värdefulla marina miljöer

Information

Utgivare: Svealandskusten 2014 (2014)

Författare: Antonia Nyström Sandman, Martin Isaeus

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2014

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2014 som pdf

Kartor är ett viktigt verktyg för länsstyrelser och kommuner när de behöver underlag för planering, skyddsåtgärder och förvaltning. Även på nationell och internationell nivå är kartor över den marina miljön av stor vikt. Men det är svårt att kartera undervattensmiljöer. Det går inte att få en överblick via flyg- eller satellitbilder, och inventeringar är betydligt mer kostsamt än på land. Istället har vi använt de fakta som finns för att göra modeller för var olika arter förekommer, och slutligen kunnat ta fram kartor över var förutsättningarna är goda för att värdefulla marina miljöer ska finnas.

Sök på havet.nu