Resultat från karteringar 2001-2013

Information

Utgivare: Svealandskusten 2014 (2014)

Författare: Jakob Walve

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2014

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2014 som pdf

Karta och tabellverk med resultat från förbundets omfattande provtagningar längs Svealandskusten gällande totalkväve, totalfosfor, klorofyll a, biovolym, växtplankton, siktdjup. Resultaten visas havsområdesvis för varje provtagning, samt som medelvärden för den senaste femårsperioden. Färgerna visar statusklassning enligt vattendirektivets bedömningsgrunder.

Sök på havet.nu