Vårt mänskliga bidrag - belastning i tolv större vattendrag

Information

Utgivare: Svealandskusten 2013 (2013)

Författare: Jakob Walve, Carl Rolff

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2013

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2013 som pdf

Från vilka mänskliga verksamheter kommer näringen i Svealandskustens vattendrag? Förbundets miljöanalysfunktion har gjort en sammanställning för de tolv största vattendragen längs vår kust, vilket kan underlätta planeringen av åtgärdsarbetet. Jordbruksmark och reningsverk är dominerande antropogena källor. Enskilda avlopp står regionalt för en relativt liten andel av fosforbidraget, men kan lokalt ha stor påverkan. En betydande del av kvävebelastningen på innerskärgården kommer från Mälardalens reningsverk.

Sök på havet.nu