Fiskbestånden längs Svealandskusten

Information

Utgivare: Svealandskusten 2013 (2013)

Författare: Kerstin Söderberg, Sonja Råberg

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2013

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2013 som pdf

En sammanställning av de provfisken som utförts under senare år visar förvånansvärt små skillnader mellan olika områden. Detta trots att områdena skiljer sig mycket från varandra. Artantal och fiskmängd är ganska lika, men det finns skillnader om man tittar på grupper. Tydligast syns det i Östhammarfjärden, där rovfiskbeståndet var väldigt lågt medan karpfiskarna, som anses gynnas av övergödning, var talrika.

Sök på havet.nu