Ett förbund med fokus på vattenkvalitet

Information

Utgivare: Svealandskusten 2012 (2012)

Författare: Tina Elfwing

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2012

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2012 som pdf

Svealands kustvattenvårdsförbund är en ideell organisation med myndigheter, företag och organisationer i regionen som medlemmar. Förbundet verkar för en god vattenvård i regionen genom att bygga upp en kunskapsbas om kustvattnets kvalitet och orsaker till påverkan. Verksamhetsområdet sträcker sig från Dalälvens mynning i norr till Bråvikens mynning i söder. En karta över förbundets provtagningsstationer finns här.

Sök på havet.nu