Stor belastning på Svealands kust

Information

Utgivare: Svealandskusten 2012 (2012)

Författare: Jakob Walve

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2012

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2012 som pdf

Svealands kustvatten tillförs kväve och fosfor från många olika källor. Det mesta kommer med vattendrag, som för med sig näring från jordbruksmark, skogar och punktkällor längs vägen. Punktkällor med direkta utsläpp i kustvattnet domineras av de stora reningsverken i Stockholm. Dessutom tillkommer ett direkt tillskott med nederbörden på havsytan.

Sök på havet.nu