Måttligt tillstånd längs Svealandskusten

Information

Utgivare: Svealandskusten 2012 (2012)

Författare: Jakob Walve, Carl Rolff

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2012

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2012 som pdf

Nästan samtliga Svealandskustens vatten har en status som är sämre än god. Det innebär att åtgärder måste sättas in för att förbättra tillståndet. I de yttre delarna av kusten är påverkan stor från öppet hav, vilket innebär att det kan vara svårt att nå förbättringar enbart med hjälp av åtgärder i det omedelbara avrinningsområdet.

Sök på havet.nu