Värdefull tidsserie riskerar att förstöras

Information

Utgivare: Svealandskusten 2012 (2012)

Författare: Jakob Walve

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2012

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2012 som pdf

En lång viktig tidsserie över vattenkvaliteten i Stockholms centrala skärgård har bytt utförare. Samtidigt med detta förefaller proverna visa på stora förändringar i vattenmiljön. En jämförelse med data från Svealands kustvattenvårdsförbunds undersökningar tyder på att förändringarna till stor del beror på laboratoriebytet. Det är mycket olyckligt att den värdefulla tidsserien kommer att sakna vissa data. Om inte problemen åtgärdas hotas en av de längsta tidsserierna från kustområdet.

Sök på havet.nu