Kraftig ökning av Marenzelleria

Information

Utgivare: Svealandskusten 2012 (2012)

Författare: Jonas Gunnarsson, Caroline Raymond, Ola Svensson

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2012

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2012 som pdf

Djurlivet på och i mjuka sedimentbottnar undersöks i åtta relativt opåverkade områden i Svealand. Stora förändringar har inträffat i bottensamhällena under de senaste decennierna och vad den allt vanligare havsborstmasken Marenzelleria kommer att få för påverkan diskuteras allt mer.

Sök på havet.nu