Många föroreningar i sedimenten

Information

Utgivare: Svealandskusten 2012 (2012)

Författare: Ingemar Cato

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2012

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2012 som pdf

Sedimentens innehåll av miljögifter och andra föroreningar i Stockholms län har undersökts. Sammanfattningsvis kan konstateras att halterna i Stockholm är höga, och i många fall tycks ha försämrats sedan millennieskiftet. I skärgården utanför stadens direkta påverkan var halterna generellt låga. Den nyinvandrade havsborstmasken Marenzellerias närvaro i vanligen djurfria sediment medför dock att det föreligger en viss osäkerhet i de observerade trenderna.

Sök på havet.nu