Sälarna – både glädje och problem

Information

Utgivare: Svealandskusten 2012 (2012)

Författare: Olle Karlsson, Karl Lundström

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2012

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2012 som pdf

Turister och friluftsmänniskor gläder sig mycket åt att gråsälar åter blivit en vanlig syn i Svealands skärgårdar. Tråkigt nog skapar sälarna också problem för det kustnära fisket, och de påstås till och med utgöra ett direkt hot mot kustens fiskbestånd. För att ta reda på fakta om vad och hur mycket sälarna äter, bedrivs studier av sälarnas födoval sedan ett antal år.

Sök på havet.nu