Svealandskusten 2011 - om miljötillståndet längs Svealands kust

Information

Utgivare: Svealandskusten 2011 (2011)

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2011

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2011 som pdf

Rapporten redovisar de senaste resultaten från de undersökningar som görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi. En historisk exposé ur vattenkvalitetens perspektiv från Stockholms grundande och fram till våra dagar ingår i rapporten, tillsammans med en jämförelse av förbundets data från 2000-talet med forskaren Mats Waerns data från 1970-talet. Jämförelsen stärker övertygelsen av att vattenkvaliteten i öppet hav har försämrats. I rapporten redovisas också resultaten från en första detaljerad kartering av hur omfattande utbredningen av syrefria bottnar är i Svealands kustområden, tillsammans med resultat från det regionala och nationella bottenfaunaprogrammet.

Sök på havet.nu