Vår fantastiska kust

Information

Utgivare: Svealandskusten 2011 (2011)

Författare: Tina Elfwing

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2011

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2011 som pdf

Svealandskusten inkluderar en magnifik skärgård med tusentals öar, holmar och skär. Från fastlandet och vattendragens mynningar möter sötvatten gradvis det öppna havet, via skärgårdens vikar, sund och fjärdar. Det har skapat många typer av miljöer med höga naturvärden som även är viktiga för friluftsliv och turism. Svealands kustvattenvårdsförbund övervakar och utvärderar tillståndet i kustvattnet och arbetar för samordning och samverkan inom regionen. En karta över förbundets provtagningsstationer finns också här.

Sök på havet.nu