Tillståndet längs Svealands kust

Information

Utgivare: Svealandskusten 2011 (2011)

Författare: Jakob Walve

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2011

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2011 som pdf

Svealands kustvattenvårdsförbund bedriver i samverkan ett omfattande provtagningsprogram. Resultaten är till nytta för många, och används på flera sätt. Klassificering av vattenförekomsterna enligt vattendirektivets riktlinjer ger en begriplig bild av miljötillståndet i våra vatten. Östhammarsfjärden, ett havsområde med problem, diskuteras, och de viktiga mätningarna i Ålands hav, på station Norra Randen, redovisas.

Sök på havet.nu