Både bättre och sämre förr!

Information

Utgivare: Svealandskusten 2011 (2011)

Författare: Tina Elfwing, Jakob Walve

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2011

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2011 som pdf

För hundra år sedan belastade stockholmarna kustvattnet med betydligt mer näringsämnen än nuförtiden, trots att befolkningen numera är fem gånger större. Historien om stockholmarnas avloppsvatten är ett gott exempel på att lokala åtgärder kan ge stora förbättringar av vattenkvaliteten. I de områden längs Svealandskusten som inte ligger nära Stockholm har vattenkvaliteten istället generellt försämrats. Det blev uppenbart vid en jämförelse mellan förbundets insamlade data och mätningar som utfördes under 1970-talet.

Sök på havet.nu