Värdet av att mäta rätt

Information

Utgivare: Svealandskusten 2011 (2011)

Författare: Jakob Walve, Ulf Larsson

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2011

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2011 som pdf

Svealands kustvattenvårdsförbund har sedan starten värnat om hög kvalitet vid provtagning, analys och vetenskaplig utvärdering. Om hög kvalitet samtidigt innebär större kostnad, är färre men pålitliga data att föredra framför fler av osäker kvalitet. Det senare alternativet är en dålig investering, eftersom man betalar för något som kan vara nära nog oanvändbart.

Sök på havet.nu