Tydlig bild av tillståndet för bottnarna

Information

Utgivare: Svealandskusten 2011 (2011)

Författare: Jakob Walve, Tina Elfwing, Mats Blomqvist, Christer Lännergren

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2011

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2011 som pdf

Under året har förbundet genomfört en ny typ av syreprofilmätningar i våra kustområden. Dessa mätningar ger en betydligt bättre uppskattning av syresituationen än tidigare undersökningar. De nya siffrorna visar att den bottenareal som är påverkad av syrebrist totalt utgör omkring 3 procent. Något som kan låta blygsamt, men trots allt motsvarar hela 46 kvadratkilometer. Syrebristen är inte heller jämnt fördelad över kusten, och vissa områden är mycket svårt drabbade. Konsekvenser för bottendjuren är allvarliga, och olika åtgärder diskuteras.

Sök på havet.nu