Marin Modellering i Södermanlands län

Information

Utgivare: Länsstyrelsen i Södermanland (2014)

Ingår i rapporten: Länsstyrelsen i Södermanland

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Länsstyrelsen i Södermanland som pdf

Om rapporten

Inom detta projekt har kartor över bottenlevande växter och djur samt kustnära och pelagisk fisk tagits fram med hjälp av rumslig modellering. För länsstyrelse och kommun finns ett stort behov av ökad kunskap om den marina miljön för regional och lokal kustplanering, samt som underlag för tillsyn och beslut enligt miljöbalken. Även på nationell och internationell nivå är kartor över den marina miljön av stor vikt för planering, skyddsåtgärder och förvaltning.

Sök på havet.nu