Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Södermanlands skärgård, år 2010

Information

Utgivare: Länsstyrelsen i Södermanland (2012)

Ingår i rapporten: Länsstyrelsen i Södermanland

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Länsstyrelsen i Södermanland som pdf

Om rapporten

    Typ av undersökning:
  • Vegetationsklädda havsbottnar
  • Utförare:
  • Systemekologiska institutionen
  • Område:
  • Södermanlands skärgård, Nyköpings kommun, Trosa kommun, Södermanlands län
  • Länk till orginalkälla

Länsstyrelsen i Södermanland har under några år kompletterat det nationella miljöövervakningsprogrammet av vegetationsklädda bottnar i Askö-Hartsöområdet med regionalt finansierade lokaler i Trosaområdet, Tvären och väster om Stendörren. Den kompletterande miljöövervakningen har inkluderat sex lokaler som inventerats år 2003, 2004, 2005 och 2007. Denna rapport redovisar resultaten från 2010 års återbesök av dessa sex lokaler samt inventering av tre nya miljöövervakningslokaler.

Sök på havet.nu