Regional miljöövervakning av mjukbottenfauna i Askö-Landsortsområdet år 2011

Information

Utgivare: Länsstyrelsen i Södermanland (2012)

Ingår i rapporten: Länsstyrelsen i Södermanland

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Länsstyrelsen i Södermanland som pdf

Om rapporten

    Typ av undersökning:
  • Mjukbottenfauna
  • Utförare:
  • Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet
  • Länk till orginalkälla

Denna rapport redovisar resultaten av 2011 års undersökning av mjukbottenfaunan i Askö-Landsortsområdet. 20 stationer belägna på djup mellan 9 och 60 meter undersöks årligen avseende bottenfauna och sedimentkvalité. Undersökningen är en del av det regionalt-nationellt samordnade miljöövervakningsprogrammet som startade år 2007.

Sök på havet.nu