Marin inventering av Järflotta naturreservat

Information

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län (2013)

Ingår i rapporten: Länsstyrelsen i Stockholms län

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Länsstyrelsen i Stockholms län som pdf

Om rapporten

Järflotta naturreservat i Nynäshamns kommun bedöms ha ett mycket högt naturvärde. Bottenvegetationen är artrik och inkluderar kraftiga blåstångsbälten och täta ålgräsängar med stor djuputbredning samt även en rödlistad kransalg. Bottenvegetationen bedöms ha hög ekologisk status.

Sök på havet.nu