Inventering av grunda vikar

Växtsamhället i 180 grunda vikar längs Svealandskusten har inventerats. Här presenteras de samlade resultaten digitalt för första gången. Hur ser det egentligen ut i regionens grunda vikar? Vad karaktäriserar dem? Vilka alger och växter finns där? Och hur mår de? Via kartan nedan sammanfattas vikarnas olika karaktär och deras ekologiska status i både text och fina diagram.

I de inventerade vikarna har man hittat mellan 1 och 23 olika växtarter, i medeltal drygt 10 arter. En fjärdedel av vikarna har fler än 12 växtarter, vilket är en hög siffra. Sjögräsängar på norra halvklotet består vanligen av endast 4-5 växtarter. I 16 av vikarna har man gjort inventeringar under flera år. Då redovisas data från alla åren, och dessutom visas en bild från området. 76 av vikarna har fått en status som är god eller hög. Resten har måttlig, otillfredsställande eller rent av dålig status.


Diagram som beskriver allt

Du kan zooma in i kartan för att se bättre, och klicka på symbolen för att få mer information om viken. I rutan kan du klicka på "Visa Diagram" för att få upp resultaten från inventeringen i ett informativt och sammanfattande diagram.
I diagrammen finns länkar till nedanstående sidor som presenterar begrepp och figurer närmare:


Kartan där vikarna presenteras

OBS! Vissa webbläsare zoomar in fel område i kartan, zooma ut och flytta utsnittet till Sverige så ser du datapunkterna. Problemet kommer lösas inom kort.

Laddar karta

Text och dataunderlag:

Data har samlats in av, eller på uppdrag av, länsstyrelserna längs Svealandskusten, Sveriges Lantbruksuniversitet, Upplandsstiftelsen och Stockholms universitet under 2001-2008. Text och bearbetning av Joakim Hansen, expert på grunda vikar och forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och Havsmiljöinstitutet. Publicerat 2015.

Sök på havet.nu