Så mår din fjärd

Varje år provtas så gott som varje vattenområde i Svealand, och med mycket hög kvalitet. Omfattningen är unik i landet, och kunskapen om miljötillståndet i vattnet och bottnarnas syretillgång är följaktligen mycket god. Här kan du se resultaten för varje fjärd, och få resultaten förklarade på övergripande sätt.


Många provtagningsstationer

På kartan nedan presenteras samtliga provtagningsstationer som ingår i Svealands kustvattenvårdsförbunds provtagningsprogram.
På medlemmarnas uppdrag mäter och beskriver förbundet miljötillståndet längs hela Svealandskusten, från Älvkarleby i norr till Nyköping i söder. Två gånger per år, i juli och augusti, provtas oceanografiska basdata, nämligen salthalt, temperatur, siktdjup, syrehalt, näringsämnen och klorofyll på dessa stationer längs Svealands kust.


Vi är stolta att presentera....

... samtliga resultat från förbundets provtagningsverksamhet. Ända fram till 2017.
För alla stationerna presenteras trenddiagram och i förekommande fall ekologisk status över salthalt, temperatur, siktdjup, syrehalt, näringsämnen och klorofyll. Totalt 15 diagram för varje station.

Samtliga variabler förklaras och presenteras närmare. För att sätta mätresultaten i någon slags relevant relation, visas i diagrammen också medelvärdet för det större åtgärdsområde dit stationen hör.
Välkomna in!


Till kartan och diagrammen

Du kan zooma in i kartan för att se bättre, och klicka på stationerna för att få mer information. I den nya rutan kan du klicka på "Visa Diagram" för att upp resultaten från provtagningarna. Variablerna visas i olika flikar, och förklaras kort. Notera att det ibland är flera diagram under varje flik, det är bara att scrolla ned.
Genom att klicka på "Visa allt" får du upp en sida där stationens samtliga 15 diagram visas, med karta och figurtexter. Den sidan går också att länka till.

Laddar karta

Sök på havet.nu