Nyheter, forskning och fakta om havet

Stort intresse för provtagning

Massmedia har visat stort intresse för sommarens provtagningar av vattenkvaliteten längs Svealands kust. Lokalpressen hängde med på första rundan i juli, och vid den andra rundan i augusti deltog de stora morgontidningarna DN och SvD, liksom Ny Teknik. Journalisterna går ombord på provtagningsbåten R/V Andrea vid lämplig brygga och följer med ut till någon närmare 200 platserna som undersökts årligen sedan 2001. Provtagningsprogrammet är unikt i Sverige och ger ett utmärkt underlag för att följa resultaten av de åtgärder som genomförs för att minska övergödningen av vår vackra kust.

Sök på havet.nu