Nyheter, forskning och fakta om havet

Åtgärder har gett resultat

Problemen med övergödning i kustnära områden har minskat, menar marinbiologen Hans Kautsky. Han har ansvarat för den nationella miljöövervakningen av grunda bottnar i Östersjön i många år och pekar på blåstången som ett positivt exempel. Den kan numera växa på allt större djup eftersom sikten förbättrats när övergödningen vid kusten minskat.

Sök på havet.nu