Nyheter, forskning och fakta om havet

Så mår Värmdös fjärdar

Syrenivåerna i skärgårdens bottnar blev bättre under 2015. Saxarfjärden, Sollenkrokafjärden och Kanholmsfjärden utmärker sig också för ovanligt god vattenkvalitet. - De två senaste somrarna har det varit ovanligt mycket alger som gynnas just av fosfor i Kanholmsfjärden och söderut, särskilt i Nämdö och Jungfrufjärden, säger Jakob Walve vid institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet, som gör årliga mätningar åt Svealands kustvattenvårdsförbund. Det kan bero på att det syrefattiga vattnet lösgör fosfor ur bottnarna.

Sök på havet.nu