Nyheter, forskning och fakta om havet

Kan musselodling rädda Östersjön?

”Nej”, är förstås svaret på rubrikens fråga - de kan absolut inte vara den enda medicinen. Men kanske kan blåmusslor ändå bli en liten del i behandlingen av ett övergött innanhav? Saken ska undersökas i ett nystartat projekt där Nacka kommun deltar tillsammans med Haninge och Norrtälje. Länsstyrelsen stöder samverkansprojektet med LOVA-bidrag. Att odla blåmusslor är ett sätt att ta hand om en del av näringsöverskottet i själva vattnet. När man sedan skördar musslorna lyfts näringen bort ur havet och kan användas till något nyttigt.

Sök på havet.nu