Nyheter, forskning och fakta om havet

Provfiske visar allvarlig situation

Byggandet i Stockholm påverkar fisken negativt. Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen provfiskar nu i Ulvsundasjön för att undersöka Mälarens fiskbestånd. Tidigare har man exempelvis sett att gäddan försvann efter bygget av Hammarby sjöstad. Redan nu har 40 procent av fiskens lekområden byggts bort i Stockholm skärgård och även om Mälarens stränder inte är lika exploaterade så är läget allvarligt. Gädda och abborre är våra vanligaste rovfiskar, de har en stor betydelse för ekosystemet och vattenkvaliteten. Om rovfisken försvinner försämras vattnet.

Sök på havet.nu