Nyheter, forskning och fakta om havet

Grönling ger god miljö

Den sällsynta fisken Grönling finns i Igelbäcken som mynnar i Edsviken. Bland annat därför har många skydds- och restaureringsåtgärder utförts, med lyckat resultat. Igelbäcken är relativt orörd och är ett av de mest skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet. Kommunerna längs bäcken samarbetar med länstyrelsen och lokala föreningar för att värna om denna lilla pärla.

Sök på havet.nu