Nyheter, forskning och fakta om havet

Gäddfabrik får stöd av SSAB

På Tunabergshalvön söder om Oxelösund ska en igenväxt våtmark röjas för att restaurera lekplatser för gädda och samtidigt minska övergödningen av Östersjön. Tanken är att gäddorna ska kunna vandra upp från Bråviken till våtmarken för att leka. På 60- och 70-talet lekte hundratals gäddor där om vårarna när området svämmades över. Det är Sportfiskarna och markägarna som ska restaurera våtmarken, med hjälp av bidrag från bland annat stålföretaget SSAB.

Sök på havet.nu