Nyheter, forskning och fakta om havet

Hur hantera avfall i skärgården?

I början av maj höll Skärgårdsstiftelsen i ett seminarium på temat Avfall från det rörliga friluftslivet. Representanter från skärgårdskommuner i Stockholms län, Svenska turistföreningen och liknande organisationer i Norge och Finland lyfte tankar, frågor och erfarenheter. Problemen kring hanteringen av avfall i väglöst land är tydlig och gemensam. Mängden avfall som slängs i skärgården ser ut att öka, Detta påverkar både miljön i stort och arbetsmiljön för tillsynsmän och naturvårdare. – Vi äger problemet men har inga klara lösningar säger Anna Ehn, projektledare på Skärgårdsstiftelsen.

Sök på havet.nu