Nyheter, forskning och fakta om havet

Stranderosionen kan beräknas

Länsstyrelsen i Stockholm har uppskattat hur stora delar av länets kuststräckor som riskerar erosionsskador orsakade av vågsvall från större båtar. – Det är det första försöket att beräkna omfattningen av starnderosion i Stockholms län, säger Sonja Råberg, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen. Resultatet visar att 38 kustvattenförekomster har hög eller god hydromorfologisk status, 22 har måttlig status, 20 hade otillfredsställande status och tre dålig status.

Sök på havet.nu