Nyheter, forskning och fakta om havet

Miljömålen måste in i kommunala beslut

Åtta generaldirektörer vädjar till kommunpolitikerna i en gemensam debattartikel. Sveriges kommuner är avgörande för att vi ska nå miljökvalitetsmålen. Det kreativa, offensiva och framåtsyftande miljöarbetet i kommunerna är bra, men räcker inte. Sexton år har gått sedan Sveriges miljökvalitetsmål – för framtida generationer – beslutades av riksdagen. En nyligen gjord utvärdering visar att vi har lång väg kvar.

Sök på havet.nu