Skrifter och rapporter

Totalt 137 sökträffar. Visar sidan 1 av 7

Undersökningar i Stockholms skärgård 2016 - vattenkemi och plankton

Stockholm Vatten och Avfall, (2017)

Våtmarker –hur bra fungerar de egentligen?

Svealandskusten 2016, (2016)

Undersökningar i Stockholms skärgård 2015 - vattenkemi och plankton

Stockholm Vatten, (2016)

Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram

Jakob Walve, Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet
Svealandskusten 2016, Svealands kustvattenvårdsförbund (2016)

Stora förändringar i mjukbottensamhället

Caroline Raymond, Ola Svensson, Malin Dahlgren och Jonas Gunnarsson från Stockholms universitet samt Jan Albertsson från Umeå universitet
Svealandskusten 2016, Svealands kustvattenvårdsförbund (2016)

Nya Slussen skapar ökade naturvärden

Monica Granberg, Projekt Slussen / Structor Miljöbyrån
Svealandskusten 2016, Svealands kustvattenvårdsförbund (2016)

Medlemspresentation: SSAB i Oxelösund

Ann-Sofie Örden, SSAB i Oxelösund
Svealandskusten 2016, Svealands kustvattenvårdsförbund (2016)

Lika men ändå olika – Nyköpings fjärdar och Östhammarsfjärden

Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet samt Camilla Andersson, Östhammars kommun och Jerry Persson, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund
Svealandskusten 2016, Svealands kustvattenvårdsförbund (2016)

Levande skärgårdsnatur 2016

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, (2016)

Kustfisken i Svealand bör förvaltas lokalt

Ylva Ericson, SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Svealandskusten 2016, Svealands kustvattenvårdsförbund (2016)

Hur effektiva är anlagda våtmarker som fällor för näringsämnen?

Mistra EviEM, (2016)

Undersökningar i Stockholms skärgård 2014 - vattenkemi, växtplankton och bottenfauna

Stockholm Vatten, (2015)

Tillståndet längs kusten

Jakob Walve, Carl Rolff
Svealandskusten 2015, Svealands kustvattenvårdsförbund (2015)

Sommarens stora algblomning

Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet
Svealandskusten 2015, Svealands kustvattenvårdsförbund (2015)

Skydda och vårda våra viktiga vikar

Kalmar, (2015)

Regional övervakning – beskriver och bevakar havsmiljön

Ingrid Wänstrand, Christina Berglind, Birgitta Andersson
Svealandskusten 2015, Svealands kustvattenvårdsförbund (2015)

Rapporten Svealandskusten 2015

Svealandskusten 2015, Svealands kustvattenvårdsförbund (2015)

Projekt Björns skärgård - Planer för ett kommunalt naturreservat

Upplandsstiftelsen, (2015)

Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket

Jordbruksverket, (2015)

Miljögifter i sedimenten

Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholm
Svealandskusten 2015, Svealands kustvattenvårdsförbund (2015)
1 2 3 4 5 6 7  

Sök på havet.nu