Åtgärder för att förbättra

Ett intensivt arbete pågår för att förbättra situationen i våra kustområden. Kommuner och ideella krafter, länsstyrelser och vattenmyndigheter, forskare, företag och EU-direktiv. Många bidrar på olika sätt till att nå ett gott miljötillstånd. Problemen är dock inte nya. Historien visar att arbetet pågått länge.

Sök på havet.nu