Miljötillståndet längs Svealandskusten

En viktig uppgift för miljöövervakning är att ta reda på hur tillståndet är i olika havsområden. Forskning och miljöanalys använder sedan data från miljöövervakning för att ta reda på varför förändringar sker, och hur saker hänger ihop. Det rådande tillståndet i kustnära områden är i stor utsträckning ett resultat av vad som händer på land. Här kan du få veta mer om hur miljötillståndet är utifrån de olika undersökningar och statusklassningar som görs.


Aktuella resultat om vattnets kvalitet

Gå direkt till resultaten

Här finns resultaten från de årliga undersökningar av vattnets kvalitet som görs av Svealands kustvattenvårdsförbund.

Sök på havet.nu