Profil på Svealandskusten.se

Arne Jamtrot

Stockholms stad | Miljöförvaltningen
Ämnesområde: Miljöövervakning av metaller och organiska miljögifter i urban akvatisk miljö.
Telefon: 08-508 28 939
E-post: arne.jamtrot@stockholm.se
Sökord: Miljöövervakning , kemisk status, miljögift

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!

Sök på havet.nu