Expert på Svealandskusten.se

Joakim Lücke

Stockholm Vatten AB | Kvalitets- och miljöstyrning
Ämnesområde: Limnolog på Stockholm Vatten AB
Telefon: 08-522 124 60
E-post: joakim.lucke@stockholmvatten.se
Hemsida: www.stockholmvatten.se
Sökord: kustvatten , limnologi , recipientkontroll , miljöövervakning , Svealands kustvattenvårdsförbund

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!

Sök på havet.nu