Expert på Svealandskusten.se

Micke Borgiel

Sveriges Vattenekologer AB | Forskning & Utveckling
Ämnesområde: Marinbiolog och limnolog. Utför miljöövervakning i hav och sjöar åt främst myndigheter, stiftelser, företag och universitet. Även forskningsuppdrag ingår i verksamheten.
Telefon: 0705609489
E-post: micke.borgiel@vattenekologer.se
Hemsida: www.vattenekologer.se
Sökord: dykinventeringar, dyktransekter, GIS, bottenfauna, limnologi, provfiske, dropvideo, marinbiologi, ekologi, inventeringar, makroalger, naturvärden, miljöövervakning, marina undersökningar, vattenväxter, bottenkarteringar, vattenprovtagning, hypsografi, hydrologi, dykundersökningar, flygprovtagning, fotografering, filmning

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!

Sök på havet.nu