Profil på Svealandskusten.se

Gunnar Aneer

Ämnesområde: Östersjön och skärgårdars marina miljöer, fiskekologi, marin ekologi och biologi, miljöövervakning, recipientkontroll och mänsklig påverkan på de marina miljöerna
Telefon: 08 - 659 06 26
E-post: gunnar.aneer@telia.com
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!

Sök på havet.nu